PDF evidenčního listu ke stažení

Evidenční list hlásného profilu č.236
Stanice kategorie : A

Tok:LabeStanice:Ústí nad Labem
Kraj:Ústecký krajORP:Ústí nad LabemObec:Ústí nad Labem
Provozovatel:ČHMÚ Praha
Centrum automatizovaného sběru dat:CPP ČHMÚ Praha
Staničení:765.96[km]Číslo hydrologického pořadí:1-13-05-0210-0-00
Plocha povodí:48560.519[km2]Zeměpisné souřadnice:14.042504 v.d.   50.6539106 s.š.
Nula vodočtu:130.94[m n. m.]Procento plochy povodí toku:94.5
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)450841od ústí Ohře po státní hranici
2.SPA (pohotovost)5301100Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)6001330Litoměřice, Ústí nad Labem, Hřensko
Průměrný roční stav:237[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:271[m3s-1][m3s-1]12402220267037804290
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
Povodí Labe - obsluha zdymadla Střekov II.4 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
Magistrát města Ústí nad Labem475271129, 607993166, 725024369OÚ Dolní Zálezly,OÚ Povrly,OÚ Velké Březno,OÚ Malé Březno
HZS Ústeckého kraje150MěÚ Děčín
CPP ČHMÚ Praha244032315, 244032313VHD Povodí Labe Hradec Králové
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
119616.08.2002
75722.07.1981
107205.06.2013
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
75729.03.1988
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu:
čerpací stanice Vaňov, ca 220 m nad mostem, levý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000:
 
236[ Generováno : 23.02.2024]