PDF evidenčního listu ke stažení

Evidenční list hlásného profilu č.13
Stanice kategorie : B

Tok:MetujeStanice:Hronov
Kraj:Královéhradecký krajORP:NáchodObec:Hronov
Provozovatel:ČHMÚ Hradec Králové
Centrum automatizovaného sběru dat:RPP ČHMÚ Hradec Králové
Staničení:45.7[km]Číslo hydrologického pořadí:1-01-03-0310-0-00
Plocha povodí:248.591[km2]Zeměpisné souřadnice:16.1808633 v.d.   50.4831742 s.š.
Nula vodočtu:363.53[m n. m.]Procento plochy povodí toku:40.8
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)8016.9ústí Židovky - ústí Olešenky
2.SPA (pohotovost)12033Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)15048.3Malé a Velké Poříčí, Žabokrky, Petrovice, Hronov
Průměrný roční stav:24[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:2.47[m3s-1][m3s-1]23.448.96296.7114
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.2 x denně
MěÚ Hronov II.3 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
MěÚ Náchod491 405 463KrÚ Královéhradeckého kraje
MěÚ Nové Město nad Metují
RPP ČHMÚ Hradec Králové495436257,604290293VHD Povodí Labe Hradec Králové
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
23208.07.1997
11508.08.2006
11115.11.2011
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
19531.03.2006
14719.03.2005
14317.02.2022
11725.12.2023
11522.12.2023
10721.03.2010
10712.04.2013
10603.12.2007
Popis umístění profilu:
u silničního mostu na Velký Dřevíč, levý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000:
 
13[ Generováno : 11.04.2024]