PDF evidenčního listu ke stažení

Evidenční list hlásného profilu č.130
Stanice kategorie : B

Tok:SkaliceStanice:Zadní Poříčí
Kraj:Středočeský krajORP:PříbramObec:Březnice
Provozovatel:Povodí Vltavy České Budějovice
Centrum automatizovaného sběru dat:VHD Povodí Vltavy Praha
Staničení:35.69[km]Číslo hydrologického pořadí:1-08-04-0440-0-00
Plocha povodí:[km2]Zeměpisné souřadnice:13.939061 v.d.   49.5839809 s.š.
Nula vodočtu:410.22[m n. m.]Procento plochy povodí toku:12
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)15016.716Březnice - Varvažov
2.SPA (pohotovost)17024.897Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)19034.842
Průměrný roční stav:[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:[m3s-1][m3s-1]
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
 II.2 x denně
 III.3 x denně
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
  
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu:
stupeň ve dně nad silničním mostem, pravý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000:
 
130[ Generováno : 29.05.2024]