PDF evidenčního listu ke stažení

Evidenční list hlásného profilu č.132
Stanice kategorie : A

Tok:VltavaStanice:VD Orlík
Kraj:Středočeský krajORP:SedlčanyObec:Milešov
Provozovatel:Povodí Vltavy Praha
Centrum automatizovaného sběru dat:
Staničení:144.65[km]Číslo hydrologického pořadí:1-08-05-0090-1-00
Plocha povodí:12105.96[km2]Zeměpisné souřadnice:14.1839153 v.d.   49.6059435 s.š.
Nula vodočtu:[m n. m.]Procento plochy povodí toku:43.1
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)670VD Orlík - VD Slapy
2.SPA (pohotovost)950Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)1500Solenice
Průměrný roční stav:[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:[m3s-1][m3s-1]
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
 II.4 x denně
 III.3 hodinové hlášení
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
  
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu:
VD Orlík - VD Slapy
Mapa v měřítku 1:50 000:
 
132[ Generováno : 25.02.2024]