PDF evidenčního listu ke stažení

Evidenční list hlásného profilu č.14
Stanice kategorie : A

Tok:MetujeStanice:Krčín
Kraj:Královéhradecký krajORP:Nové Město nad MetujíObec:Nové Město nad Metují
Provozovatel:ČHMÚ Hradec Králové
Centrum automatizovaného sběru dat:RPP ČHMÚ Hradec Králové
Staničení:17.3[km]Číslo hydrologického pořadí:1-01-03-0511-0-00
Plocha povodí:498.796[km2]Zeměpisné souřadnice:16.1298784 v.d.   50.3516673 s.š.
Nula vodočtu:280.57[m n. m.]Procento plochy povodí toku:82.1
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)11024.8ústí Olešenky - Jaroměř, ústí do Labe
2.SPA (pohotovost)16042.8Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)21065.9Nové Město - Krčín
Průměrný roční stav:43[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:4.81[m3s-1][m3s-1]38.676.695.5144167
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.2 x denně
MěÚ Nové Město nad Metují II.3 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
MěÚ Náchod491 405 463
MěÚ Jaroměř
RPP ČHMÚ Hradec Králové495436257,604290293VHD Povodí Labe Hradec Králové
KrÚ Královéhradeckého kraje
OÚ Černčice
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
24511.09.1938
23208.07.1997
18322.07.2011
16628.09.2010
16208.08.2006
15010.06.2013
  
  
[cm]XII. - IV.
27001.04.2006
21023.02.1935
19619.03.2005
19525.02.2012
19525.12.2023
18717.02.2022
17523.02.2017
17422.12.2023
Poznámka
údaje vztaženy k současnému vodočtu
Popis umístění profilu:
asi 150 m pod mostem silnice ze Žižkova náměstí, pravý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000:
 
14[ Generováno : 23.04.2024]