PDF evidenčního listu ke stažení

Evidenční list hlásného profilu č.154
Stanice kategorie : B

Tok:BlaniceStanice:Louňovice pod Blaníkem
Kraj:Středočeský krajORP:VlašimObec:Louňovice pod Blaníkem
Provozovatel:ČHMÚ Praha
Centrum automatizovaného sběru dat:CPP ČHMÚ Praha
Staničení:37.2[km]Číslo hydrologického pořadí:1-09-03-0480-0-00
Plocha povodí:211.332[km2]Zeměpisné souřadnice:14.8393704 v.d.   49.6205112 s.š.
Nula vodočtu:379.44[m n. m.]Procento plochy povodí toku:38.8
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)1855.41Louňovice - ústí Chotýšanky
2.SPA (pohotovost)27013.9Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)33534.2Ostrov
Průměrný roční stav:148[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:0.873[m3s-1][m3s-1]6.316.826.367.697
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
 II.4x denně
 III.3hodinové hlášení
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
  
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
29213.02.1997
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu:
silniční most u Smršťova, levý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000:
 
154[ Generováno : 24.06.2024]