PDF evidenčního listu ke stažení

Evidenční list hlásného profilu č.166
Stanice kategorie : B

Tok:ÚhlavkaStanice:Stříbro
Kraj:Plzeňský krajORP:StříbroObec:Stříbro
Provozovatel:ČHMÚ Plzeň
Centrum automatizovaného sběru dat:RPP ČHMÚ Plzeň
Staničení:0.315[km]Číslo hydrologického pořadí:1-10-01-1270-0-00
Plocha povodí:296.576[km2]Zeměpisné souřadnice:12.9944652 v.d.   49.737287 s.š.
Nula vodočtu:360.52[m n. m.]Procento plochy povodí toku:99.9
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)10013.1Stříbro - Hracholusky
2.SPA (pohotovost)15028.9Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)20045.5Ošelín, Svojšín
Průměrný roční stav:44[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:1.2[m3s-1][m3s-1]10.429.741.276.194.9
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
MěÚ Stříbro II.4 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
KrÚ Plzeňského kraje377195330, 606659897
OPIS HZS Tachov
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
25031.05.1986
23313.08.2002
19728.05.2006
19009.05.1978
15530.07.1972
  
  
  
[cm]XII. - IV.
29903.01.2003
24006.01.1982
23513.03.1979
21114.01.2011
19410.03.2006
18025.03.1987
17227.03.1988
17002.03.1990
Popis umístění profilu:
u železničního mostu (trať Plzeň - Stříbro - Cheb), pravý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000:
 
166[ Generováno : 21.06.2024]