PDF evidenčního listu ke stažení

Evidenční list hlásného profilu č.170
Stanice kategorie : A

Tok:MžeStanice:VD Hracholusky
Kraj:Plzeňský krajORP:NýřanyObec:Újezd nade Mží
Provozovatel:Povodí Vltavy Praha
Centrum automatizovaného sběru dat:RPP ČHMÚ Plzeň
Staničení:22.7[km]Číslo hydrologického pořadí:1-10-01-1740-2-00
Plocha povodí:1608.956[km2]Zeměpisné souřadnice:13.1764887 v.d.   49.7890843 s.š.
Nula vodočtu:325.94[m n. m.]Procento plochy povodí toku:88.2
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)20047.9Hracholusky - Plzeň
2.SPA (pohotovost)25067Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)30089.5Radčice, Plzeň
Průměrný roční stav:74[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:7.43[m3s-1][m3s-1]65.2130167272326
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
OÚ Úlice II.4 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
MěÚ Nýřany377168025, 725042406, 602232925KrÚ Plzeňského kraje
MěÚ TouškovOPIS HZS Plzeň-sever
OÚ MalesiceMagistrát města Plzně
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
37229.05.2006
37014.08.2002
31109.05.1978
28601.06.1986
26202.11.1998
  
  
  
[cm]XII. - IV.
39115.01.2011
37927.03.1988
30714.03.1979
30607.02.1980
30208.01.1982
29130.01.1995
26526.03.2001
26230.03.1987
Popis umístění profilu:
pod hrází VD Hracholusky, pravý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000:
 
170[ Generováno : 28.05.2024]