PDF evidenčního listu ke stažení

Evidenční list hlásného profilu č.184
Stanice kategorie : A

Tok:BerounkaStanice:Bílá Hora
Kraj:Plzeňský krajORP:PlzeňObec:Plzeň
Provozovatel:ČHMÚ Plzeň
Centrum automatizovaného sběru dat:RPP ČHMÚ Plzeň
Staničení:136.9[km]Číslo hydrologického pořadí:1-10-04-0020-0-00
Plocha povodí:4017.71[km2]Zeměpisné souřadnice:13.4009724 v.d.   49.7663846 s.š.
Nula vodočtu:297.89[m n. m.]Procento plochy povodí toku:45.3
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)25072.2Bílá Hora - Liblín
2.SPA (pohotovost)350145Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)450273Plzeň
Průměrný roční stav:133[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:17.5[m3s-1][m3s-1]98.1258353637790
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
ÚMO Plzeň 1 II.4 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
Magistrát města Plzně378033200, 724602809, fax 377033202KrÚ Plzeňského kraje
ÚMO Plzeň 4OPIS HZS Plzeň-město,MěÚ Rokycany
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
79913.08.2002
52403.06.2013
51003.09.1890
49231.05.1986
49020.07.1981
45209.07.1954
44510.05.1978
  
[cm]XII. - IV.
50415.03.1947
47822.12.1993
46903.01.2003
44704.03.1956
43727.03.1988
43016.01.2011
41927.02.1997
41828.02.1980
Popis umístění profilu:
mezi silničním mostem směr Bílá Hora a železniční tratí (u ČOV Plzeň), levý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000:
 
184[ Generováno : 17.07.2024]