PDF evidenčního listu ke stažení

Evidenční list hlásného profilu č.194
Stanice kategorie : B

Tok:StřelaStanice:Čichořice
Kraj:Karlovarský krajORP:Karlovy VaryObec:Chyše
Provozovatel:ČHMÚ Plzeň
Centrum automatizovaného sběru dat:RPP ČHMÚ Plzeň
Staničení:52.7[km]Číslo hydrologického pořadí:1-11-02-0330-0-00
Plocha povodí:393.362[km2]Zeměpisné souřadnice:13.2699847 v.d.   50.0963137 s.š.
Nula vodočtu:440.75[m n. m.]Procento plochy povodí toku:43
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)12016Čichořice - Plasy
2.SPA (pohotovost)16023.8Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)20036obce na úseku toku
Průměrný roční stav:32[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:1.62[m3s-1][m3s-1]185273138174
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
OÚ Chyše II.4 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
KrÚ Karlovarského kraje725050014, 736650204, fax 353502238
KrÚ Plzeňského kraje377195330, 606659897
OPIS HZS Karlovarského kraje950370112-115, 950370118
MěÚ Karlovy VaryMěÚ Kralovice
RPP ČHMÚ Plzeň
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
16513.08.2002
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
24212.03.1981
22215.01.2011
19602.01.1987
19627.03.1988
19529.03.1987
19405.01.1982
19031.12.2002
18227.03.2006
Popis umístění profilu:
pod mostem v Čichořicích, levý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000:
 
194[ Generováno : 21.09.2023]