PDF evidenčního listu ke stažení

Evidenční list hlásného profilu č.205
Stanice kategorie : A

Tok:BerounkaStanice:Beroun
Kraj:Středočeský krajORP:BerounObec:Beroun
Provozovatel:ČHMÚ Praha
Centrum automatizovaného sběru dat:CPP ČHMÚ Praha
Staničení:34.2[km]Číslo hydrologického pořadí:1-11-04-0560-0-00
Plocha povodí:8284.96[km2]Zeměpisné souřadnice:14.0876646 v.d.   49.9587034 s.š.
Nula vodočtu:213.41[m n. m.]Procento plochy povodí toku:93.5
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)260183Beroun - ústí Berounky
2.SPA (pohotovost)320279Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)400446obce mezi Berounem a Prahou
Průměrný roční stav:133[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:33.7[m3s-1][m3s-1]27061579913101560
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
 II.4 x denně
 III.3 hodinové hlášení
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
79613.08.2002
56521.07.1981
49501.06.1986
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
49515.03.1947
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu:
pod ústím Litavky, pravý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000:
 
205[ Generováno : 16.07.2024]