PDF evidenčního listu ke stažení

Evidenční list hlásného profilu č.222
Stanice kategorie : B

Tok:SvatavaStanice:Kraslice
Kraj:Karlovarský krajORP:KrasliceObec:Kraslice
Provozovatel:Povodí Ohře Chomutov
Centrum automatizovaného sběru dat:
Staničení:24[km]Číslo hydrologického pořadí:1-13-01-1010-0-00
Plocha povodí:115.124[km2]Zeměpisné souřadnice:12.5185234 v.d.   50.3162848 s.š.
Nula vodočtu:498.45[m n. m.]Procento plochy povodí toku:39.5
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)9426.693hranice SRN - ústí Rotavy
2.SPA (pohotovost)11941.742Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)13955.196
Průměrný roční stav:26[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:2[m3s-1][m3s-1]1332.944.477.895.2
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
Povodí Ohře Chomutov II.4 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
KrÚ Karlovarského kraje725050014, 736650204, fax 353502238
OPIS HZS Karlovarského kraje950370112-115, 950370118
MěÚ KrasliceMěÚ Sokolov
RPP ČHMÚ Ústí nad Labem472706046
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
15313.08.2002
13902.06.2013
9323.11.2004
8301.11.1998
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
11031.03.2006
10011.03.2000
8812.04.2008
8605.04.2009
8527.03.2010
  
  
  
Popis umístění profilu:
500 m nad silničním mostem v jižní části obce, levý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000:
 
222[ Generováno : 24.03.2023]