PDF evidenčního listu ke stažení

Evidenční list hlásného profilu č.239
Stanice kategorie : A

Tok:BílinaStanice:Bílina
Kraj:Ústecký krajORP:BílinaObec:Bílina
Provozovatel:Povodí Ohře
Centrum automatizovaného sběru dat:VHD Povodí Ohře Chomutov
Staničení:[km]Číslo hydrologického pořadí:1-14-01-0510-0-00
Plocha povodí:559.46[km2]Zeměpisné souřadnice:13.7732667 v.d.   50.5539456 s.š.
Nula vodočtu:195.05[m n. m.]Procento plochy povodí toku:
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)SPA nejsou stanoveny
2.SPA (pohotovost)Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)
Průměrný roční stav:85[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:3.05[m3s-1][m3s-1]11.927.936.96275
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
 II.4 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
VHD Povodí Ohře Chomutov474624264
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
  
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu:
, levý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000:
 
239[ Generováno : 26.02.2024]