PDF evidenčního listu ke stažení

Evidenční list hlásného profilu č.24
Stanice kategorie : B

Tok:TřebovkaStanice:Třebovice
Kraj:Pardubický krajORP:Česká TřebováObec:Třebovice
Provozovatel:OÚ Třebovice
Centrum automatizovaného sběru dat:VHD Povodí Labe Hradec Králové
Staničení:23[km]Číslo hydrologického pořadí:1-02-02-0460-2-00
Plocha povodí:84.194[km2]Zeměpisné souřadnice:16.4988828 v.d.   49.8549948 s.š.
Nula vodočtu:411.17[m n. m.]Procento plochy povodí toku:42.6
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)80celý tok
2.SPA (pohotovost)110Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)140Opatov, Třebovice, Rybník, Hylváty
Průměrný roční stav:[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:0.445[m3s-1][m3s-1]5.8316.8244862
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.2 x denně
OÚ Třebovice II.3 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
MěÚ Česká TřebováMěÚ Ústí nad Orlicí
OÚ Rybník
OÚ Dlouhá Třebová
VHD Povodí Labe Hradec Králové495088730RPP ČHMÚ Hradec Králové
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
25507.07.1997
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
15701.04.2006
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu:
asi 500 m pod hrází rybníka Hvězda, 200 m nad železničním mostem, levý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000:
 
24[ Generováno : 21.06.2024]