PDF evidenčního listu ke stažení

Evidenční list hlásného profilu č.253
Stanice kategorie : A

Tok:StěnavaStanice:Otovice
Kraj:Královéhradecký krajORP:BroumovObec:Otovice
Provozovatel:ČHMÚ Hradec Králové
Centrum automatizovaného sběru dat:RPP ČHMÚ Hradec Králové
Staničení:27.65[km]Číslo hydrologického pořadí:2-04-03-0220-0-00
Plocha povodí:214.068[km2]Zeměpisné souřadnice:16.404265 v.d.   50.5504485 s.š.
Nula vodočtu:349.47[m n. m.]Procento plochy povodí toku:91.1
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)14018.2Broumov - státní hranice
2.SPA (pohotovost)17025.3Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)20034.4Broumov, Otovice
Průměrný roční stav:58[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:1.91[m3s-1][m3s-1]21.45472.7127155
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.2 x denně
OÚ Otovice II.3 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
MěÚ BroumovKrÚ Královéhradeckého kraje
RPP ČHMÚ Hradec Králové495436257,604290293VHD Povodí Labe Hradec Králové
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
33908.07.1997
29608.08.2006
29520.07.1997
28025.07.2001
27031.08.2010
26730.07.1980
23224.08.2005
  
[cm]XII. - IV.
27719.03.2005
26225.03.1992
25631.03.2006
25227.01.2002
22506.01.1982
21703.01.2003
21229.02.2012
20117.02.2022
Poznámka
údaje vztaženy k současnému vodočtu
Popis umístění profilu:
u mostu asi 500 m před státní hranicí, levý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000:
 
253[ Generováno : 29.09.2023]