PDF evidenčního listu ke stažení

Evidenční list hlásného profilu č.28
Stanice kategorie : B

Tok:DědinaStanice:Chábory
Kraj:Královéhradecký krajORP:DobruškaObec:Dobruška
Provozovatel:ČHMÚ Hradec Králové
Centrum automatizovaného sběru dat:RPP ČHMÚ Hradec Králové
Staničení:30.7[km]Číslo hydrologického pořadí:1-02-03-0160-0-00
Plocha povodí:74.643[km2]Zeměpisné souřadnice:16.1948003 v.d.   50.2697571 s.š.
Nula vodočtu:305.03[m n. m.]Procento plochy povodí toku:22.3
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)10011.1horní tok - Polánky nad Dědinou
2.SPA (pohotovost)13017.2Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)16023.9
Průměrný roční stav:35[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:0.89[m3s-1][m3s-1]7.8521.129.556.371.4
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.2 x denně
MěÚ Dobruška II.3 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
KrÚ Královéhradeckého kraje
OÚ Pohoří
OÚ České Meziříčí
RPP ČHMÚ Hradec Králové495436257,604290293VHD Povodí Labe Hradec Králové
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
44223.07.1998
21117.07.1965
19122.07.2011
14224.05.2005
12728.09.2010
  
  
  
[cm]XII. - IV.
16209.03.2000
14825.02.1997
14831.03.2006
12603.01.2003
  
  
  
  
Poznámka
údaje vztaženy k současnému vodočtu
Popis umístění profilu:
pod novým silničním mostem Dobruška - Rychnov, pravý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000:
 
28[ Generováno : 11.04.2024]