PDF evidenčního listu ke stažení

Evidenční list hlásného profilu č.31
Stanice kategorie : A

Tok:LabeStanice:Němčice
Kraj:Pardubický krajORP:PardubiceObec:Dříteč
Provozovatel:ČHMÚ Hradec Králové
Centrum automatizovaného sběru dat:RPP ČHMÚ Hradec Králové
Staničení:978.75[km]Číslo hydrologického pořadí:1-03-01-0196-0-00
Plocha povodí:4297.577[km2]Zeměpisné souřadnice:15.8067603 v.d.   50.0946613 s.š.
Nula vodočtu:216.91[m n. m.]Procento plochy povodí toku:8.4
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)350201hranice okresu - Pardubice
2.SPA (pohotovost)400249Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)450307
Průměrný roční stav:130[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:41.8[m3s-1][m3s-1]227415504725826
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.2 x denně
OÚ Němčice II.3 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
Magistrát města Pardubic
MěÚ Sezemice
RPP ČHMÚ Hradec Králové495436257,604290293VHD Povodí Labe Hradec Králové
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
62209.07.1997
41703.06.2013
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
60325.12.1967
58410.03.2000
57902.04.2006
52929.01.2002
51404.01.2003
46820.03.2005
42416.01.2011
  
Poznámka
údaje vztaženy k současnému vodočtu
Popis umístění profilu:
u mostu silnice Němčice - Dříteč, pravý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000:
 
31[ Generováno : 26.02.2024]