PDF evidenčního listu ke stažení

Evidenční list hlásného profilu č.320
Stanice kategorie : A

Tok:Velká StanovniceStanice:Karolinka pod nádrží
Kraj:Zlínský krajORP:VsetínObec:Karolinka
Provozovatel:ČHMÚ Ostrava
Centrum automatizovaného sběru dat:RPP ČHMÚ Ostrava, VHD Povodí Moravy Brno
Staničení:0.45[km]Číslo hydrologického pořadí:4-11-01-0180-2-00
Plocha povodí:23.265[km2]Zeměpisné souřadnice:18.2345178 v.d.   49.350135 s.š.
Nula vodočtu:475.56[m n. m.]Procento plochy povodí toku:99.7
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)551.99přehradní hráz VD - ústí toku do Vsetínské Bečvy
2.SPA (pohotovost)755.31Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)17028.3
Průměrný roční stav:[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:[m3s-1][m3s-1]14.433.142.265.676.7
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.2 x denně
Povodí Moravy - obsluha VD Karolinka II.4 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
MěÚ Vsetín571491714,731636961KrÚ Zlínského kraje,OÚ Nový Hrozenkov,OÚ Halenkov,OÚ Huslenky,OÚ Hovězí,OÚ Janová
OÚ Karolinka571450421,603245393
VHD Povodí Moravy Brno541 211 737, 541 637 250RPP ČHMÚ Ostrava
KOPIS HZS Zlín950670299,950670222, 602590878, 725120510
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
8914.10.2020
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu:
cca 300 m pod hrází VD Karolinka, levý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000:
 
320[ Generováno : 25.02.2024]