PDF evidenčního listu ke stažení

Evidenční list hlásného profilu č.321
Stanice kategorie : B

Tok:SeniceStanice:Ústí
Kraj:Zlínský krajORP:VsetínObec:Ústí
Provozovatel:ČHMÚ Ostrava
Centrum automatizovaného sběru dat:RPP ČHMÚ Ostrava
Staničení:0.9[km]Číslo hydrologického pořadí:4-11-01-0580-0-00
Plocha povodí:134.586[km2]Zeměpisné souřadnice:18.0024286 v.d.   49.3055993 s.š.
Nula vodočtu:356.16[m n. m.]Procento plochy povodí toku:99
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)18024.096Francova Lhota - ústí do Vsetínské Bečvy
2.SPA (pohotovost)22041.408Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)27071.908
Průměrný roční stav:84[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:1.54[m3s-1][m3s-1]32.371.291.5147174
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.2 x denně
OÚ Ústí II.4 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
MěÚ Vsetín571491714,731636961KrÚ Zlínského kraje,MěÚ Valašské Meziříčí
VHD Povodí Moravy Brno541 211 737, 541 637 250RPP ČHMÚ Ostrava
KOPIS HZS Zlín950670299,950670222, 602590878, 725120510
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
31308.07.1997
28902.06.2010
27908.09.1996
25414.10.2020
23620.07.2001
23528.10.1998
20922.06.1999
20001.11.1991
[cm]XII. - IV.
24304.03.1999
23118.03.1993
21421.02.2002
19613.03.1992
19127.01.1995
18121.12.1993
17807.01.1994
17512.04.1994
Popis umístění profilu:
v parku u mostu, pravý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000:
 
321[ Generováno : 29.09.2023]