PDF evidenčního listu ke stažení

Evidenční list hlásného profilu č.323
Stanice kategorie : A

Tok:BystřiceStanice:Bystřička pod nádrží
Kraj:Zlínský krajORP:VsetínObec:Bystřička
Provozovatel:ČHMÚ Ostrava
Centrum automatizovaného sběru dat:RPP ČHMÚ Ostrava, VHD Povodí Moravy Brno
Staničení:4.7[km]Číslo hydrologického pořadí:4-11-01-0880-2-00
Plocha povodí:64.053[km2]Zeměpisné souřadnice:18.0187374 v.d.   49.4189795 s.š.
Nula vodočtu:349.73[m n. m.]Procento plochy povodí toku:24
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)807.39Valašská Bystřice - ústí do Vsetínské Bečvy
2.SPA (pohotovost)909.58Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)11016.7
Průměrný roční stav:42[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:0.843[m3s-1][m3s-1]15.242.959.2108134
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.2 x denně
Povodí Moravy - obsluha VD Bystřička II.4 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
MěÚ Valašské Meziříčí571621341,724220280KrÚ Zlínského kraje,OÚ Jarcová,MěÚ Valašské Meziříčí
OÚ Bystřička571443258,777604205
VHD Povodí Moravy Brno541 211 737, 541 637 250RPP ČHMÚ Ostrava
MěÚ Vsetín571491714,731636961
KOPIS HZS Zlín950670299,950670222, 602590878, 725120510
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
15026.07.1960
14619.07.1970
12017.05.2010
10409.08.1985
9222.08.1972
8813.06.1965
8830.05.1966
8820.11.1971
[cm]XII. - IV.
9929.03.2006
9412.03.1963
9020.03.1983
8706.04.1962
8704.02.1967
8606.03.1962
8519.12.1965
8409.02.1966
Popis umístění profilu:
pod hrází VD, levý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000:
 
323[ Generováno : 29.05.2024]