PDF evidenčního listu ke stažení

Evidenční list hlásného profilu č.329
Stanice kategorie : B

Tok:VeličkaStanice:Hranice
Kraj:Olomoucký krajORP:HraniceObec:Hranice
Provozovatel:ČHMÚ Ostrava
Centrum automatizovaného sběru dat:RPP ČHMÚ Ostrava, VHD Povodí Moravy Brno
Staničení:0.4[km]Číslo hydrologického pořadí:4-11-02-0430-0-00
Plocha povodí:65.649[km2]Zeměpisné souřadnice:17.733392 v.d.   49.5499211 s.š.
Nula vodočtu:244.59[m n. m.]Procento plochy povodí toku:98.8
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)11011.284Boňkov - ústí do Bečvy
2.SPA (pohotovost)14018.979Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)18029.481
Průměrný roční stav:52[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:0.514[m3s-1][m3s-1]8.9521.32953.467.1
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.2 x denně
MěÚ Hranice II.4 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
MěÚ Lipník nad Bečvou725 736 788
VHD Povodí Moravy Brno541 211 737, 541 637 250
RPP ČHMÚ Ostrava596900261, fax 596910284
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
26007.07.1997
24824.06.2009
14317.05.2010
13301.06.1995
12311.06.1996
11020.11.1991
10915.09.1998
9330.08.1996
[cm]XII. - IV.
13628.03.2006
12526.02.2002
12331.01.1995
11003.03.1999
10919.03.2005
10809.04.1996
10127.03.1992
9724.04.1990
Popis umístění profilu:
naproti zámku a židovské synagogy, pravý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000:
 
329[ Generováno : 29.03.2023]