PDF evidenčního listu ke stažení

Evidenční list hlásného profilu č.335
Stanice kategorie : A

Tok:Malá HanáStanice:VD Opatovice
Kraj:Jihomoravský krajORP:VyškovObec:Vyškov
Provozovatel:ČHMÚ Brno
Centrum automatizovaného sběru dat:ČHMÚ Brno
Staničení:1.5[km]Číslo hydrologického pořadí:4-12-02-0080-2-00
Plocha povodí:47.394[km2]Zeměpisné souřadnice:16.9580571 v.d.   49.300202 s.š.
Nula vodočtu:271.31[m n. m.]Procento plochy povodí toku:8
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)1001.52VD Opatovice - Vyškov
2.SPA (pohotovost)1204.28Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)1407.9
Průměrný roční stav:82.08[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:0.0967[m3s-1][m3s-1]3.67.810.116.119
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
 II.4 x denně
 III.3hodinové hlášení
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
16825.06.1963
14105.06.1986
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
12026.03.1970
11218.12.1985
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu:
pravý břeh v obci
Mapa v měřítku 1:50 000:
 
335[ Generováno : 11.04.2024]