PDF evidenčního listu ke stažení

Evidenční list hlásného profilu č.34
Stanice kategorie : A

Tok:LoučnáStanice:Dašice
Kraj:Pardubický krajORP:PardubiceObec:Dašice
Provozovatel:ČHMÚ Hradec Králové
Centrum automatizovaného sběru dat:RPP ČHMÚ Hradec Králové
Staničení:7.2[km]Číslo hydrologického pořadí:1-03-02-0740-0-00
Plocha povodí:625.413[km2]Zeměpisné souřadnice:15.9066732 v.d.   50.036831 s.š.
Nula vodočtu:222.44[m n. m.]Procento plochy povodí toku:85.5
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)16012.8Čeradice - ústí do Labe
2.SPA (pohotovost)20018.8Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)24026.8
Průměrný roční stav:101[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:3.4[m3s-1][m3s-1]15.4374982.9100
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.2 x denně
OÚ Dašice II.3 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
Magistrát města Pardubic
MěÚ Sezemice
RPP ČHMÚ Hradec Králové495436257,604290293VHD Povodí Labe Hradec Králové
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
32809.07.1997
26116.10.2020
24922.07.1997
23405.06.2010
23310.07.2021
21326.05.2010
21027.06.2013
20005.11.2020
[cm]XII. - IV.
33330.03.2006
26404.01.2003
23420.03.2005
19401.03.2012
18613.03.2000
18507.03.2009
  
  
Poznámka
údaje vztaženy k současnému vodočtu
Popis umístění profilu:
pod mostem na severním okraji obce, pravý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000:
 
34[ Generováno : 24.02.2024]