PDF evidenčního listu ke stažení

Evidenční list hlásného profilu č.342
Stanice kategorie : B

Tok:LutoninkaStanice:Vizovice
Kraj:Zlínský krajORP:VizoviceObec:Vizovice
Provozovatel:ČHMÚ Brno
Centrum automatizovaného sběru dat:ČHMÚ Brno, VHD Povodí Moravy Brno
Staničení:5.2[km]Číslo hydrologického pořadí:4-13-01-0180-0-00
Plocha povodí:66.11[km2]Zeměpisné souřadnice:17.8382557 v.d.   49.2140479 s.š.
Nula vodočtu:275.25[m n. m.]Procento plochy povodí toku:75
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)8014.565Vizovice - Zlín
2.SPA (pohotovost)11029.199Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)14043.755
Průměrný roční stav:26[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:0.517[m3s-1][m3s-1]11.532.946.489.1113
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
MěÚ Vizovice II.4 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
OÚ Zádveřice577453114,724179331
Magistrát města Zlína577630111, 577630108OÚ Lípa
KrÚ Zlínského kraje731555128, 731555247
KOPIS HZS Zlín950670299,950670222, 602590878, 725120510
RPP ČHMÚ Brno541212485, 541421071
VHD Povodí Moravy Brno541 211 737, 541 637 250
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
23108.07.1997
10607.10.1998
17102.06.2010
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
13403.01.2003
12327.03.2006
10417.03.1993
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu:
u továrny Jelínek, pravý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000:
 
342[ Generováno : 17.07.2024]