PDF evidenčního listu ke stažení

Evidenční list hlásného profilu č.346
Stanice kategorie : A

Tok:KolelačStanice:VD Bojkovice
Kraj:Zlínský krajORP:Uherský BrodObec:Bojkovice
Provozovatel:ČHMÚ Brno
Centrum automatizovaného sběru dat:ČHMÚ Brno
Staničení:2.59[km]Číslo hydrologického pořadí:4-13-01-0873-2-00
Plocha povodí:14.146[km2]Zeměpisné souřadnice:17.8437719 v.d.   49.0493954 s.š.
Nula vodočtu:304.22[m n. m.]Procento plochy povodí toku:80
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)603.34Bojkovice - Újezdec
2.SPA (pohotovost)908.35Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)12014.4
Průměrný roční stav:16[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:0.065[m3s-1][m3s-1]2.98.913.228.638
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
Povodí Moravy - obsluha VD Bojkovice II.4 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
MěÚ Bojkovice572641151,724041278
MěÚ Uherský Brod572615111, 572615200,570805291KrÚ Zlínského kraje,OÚ Nezdenice,OÚ Šumice,MěÚ Uherské Hradiště
OÚ Záhorovice572691020
VHD Povodí Moravy Brno541 211 737, 541 637 250RPP ČHMÚ Brno
KOPIS HZS Zlín950670299,950670222, 602590878, 725120510
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
24029.07.1972
10208.07.1997
8902.06.2010
8408.11.1978
7405.06.1987
4314.05.1995
  
  
[cm]XII. - IV.
6931.03.2006
6324.04.1986
4808.03.1981
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu:
50 m pod údolní nádrží, pravý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000:
 
346[ Generováno : 24.06.2024]