PDF evidenčního listu ke stažení

Evidenční list hlásného profilu č.348
Stanice kategorie : A

Tok:Ludkovický potokStanice:VD Ludkovice
Kraj:Zlínský krajORP:LuhačoviceObec:Ludkovice
Provozovatel:Povodí Moravy Brno
Centrum automatizovaného sběru dat:VHD Povodí Moravy Brno
Staničení:4.1[km]Číslo hydrologického pořadí:4-13-01-1060-2-00
Plocha povodí:[km2]Zeměpisné souřadnice:17.7267091 v.d.   49.1212838 s.š.
Nula vodočtu:[m n. m.]Procento plochy povodí toku:39
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)75Ludkovice - Biskupice
2.SPA (pohotovost)90Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)100
Průměrný roční stav:[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:[m3s-1][m3s-1]
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
Povodí Moravy - obsluha VD Ludkovice II.4 x denně
 III.3hodinové hlášení
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
  
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu:
150 m pod hrází VD, levý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000:
 
348[ Generováno : 24.06.2024]