PDF evidenčního listu ke stažení

Evidenční list hlásného profilu č.35
Stanice kategorie : B

Tok:ChrudimkaStanice:Hamry
Kraj:Pardubický krajORP:HlinskoObec:Studnice
Provozovatel:ČHMÚ Hradec Králové
Centrum automatizovaného sběru dat:VHD Povodí Labe Hradec Králové
Staničení:93[km]Číslo hydrologického pořadí:1-03-03-0090-2-00
Plocha povodí:57.17[km2]Zeměpisné souřadnice:15.9167583 v.d.   49.7382895 s.š.
Nula vodočtu:588.79[m n. m.]Procento plochy povodí toku:6.6
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)456.73horní tok po Travnou
2.SPA (pohotovost)5510.2Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)6012.2Trhová Kamenice, Travná
Průměrný roční stav:15[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:0.561[m3s-1][m3s-1]5.7412.717.332.240.8
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.2 x denně
Povodí Labe - obsluha VD Hamry II.3 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
MěÚ HlinskoMěÚ Chrudim,VD Křižanovice
RPP ČHMÚ Hradec Králové495436257,604290293
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
10108.07.1997
9226.08.1938
7530.06.1966
7028.05.1928
6931.10.1930
6816.06.1926
6514.09.1966
6308.08.2006
[cm]XII. - IV.
8505.01.1932
7012.01.1927
6529.01.1944
6528.12.1954
5907.04.1944
  
  
  
Popis umístění profilu:
na odtoku z přehrady, levý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000:
 
35[ Generováno : 01.03.2024]