PDF evidenčního listu ke stažení

Evidenční list hlásného profilu č.210a
Stanice kategorie : B

Tok:BotičStanice:Praha - Nusle
Kraj:Hlavní město PrahaORP:Hlavní město PrahaObec:Praha
Provozovatel:ČHMÚ Praha
Centrum automatizovaného sběru dat:
Staničení:1.3[km]Číslo hydrologického pořadí:1-12-01-0200-2-00
Plocha povodí:134.858[km2]Zeměpisné souřadnice:14.4297835 v.d.   50.0665444 s.š.
Nula vodočtu:190.61[m n. m.]Procento plochy povodí toku:99.36
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)12011.2měrný profil Praha - Nusle až ústí vodního toku Botič do Vltavy
2.SPA (pohotovost)16020.2Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)22035.2
Průměrný roční stav:56[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:0.532[m3s-1][m3s-1]2533.540.161.473
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.
 II.
 III.
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
  
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu:
Mapa v měřítku 1:50 000:
 
210a[ Generováno : 29.05.2023]