PDF evidenčního listu ke stažení

Evidenční list operativního profilu
Stanice kategorie : C

Tok:VltavaStanice:Praha - Výtoň
Kraj:Hlavní město PrahaORP:Hlavní město PrahaObec:Praha
Provozovatel:
Centrum automatizovaného sběru dat:
Staničení:55.2[km]Číslo hydrologického pořadí:1-12-01-0210-0-00
Plocha povodí:26946.934[km2]Zeměpisné souřadnice:14.4146268 v.d.   50.0681903 s.š.
Nula vodočtu:186.18[m n. m.]Procento plochy povodí toku:95.9
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]
Sucho8047.1
1.SPA (bdělost)
2.SPA (pohotovost)
3.SPA (ohrožení)
3.SPA (extrémní povodeň)4423450
Průměrný roční stav:99[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:120[m3s-1][m3s-1]8601770224034504040
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
  
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu:
Mapa v měřítku 1:50 000:
 
Praha - Výtoň[ Generováno : 15.04.2024]