PDF evidenčního listu ke stažení

Evidenční list hlásného profilu č.209a
Stanice kategorie : B

Tok:BotičStanice:Jesenice - Kocanda
Kraj:Středočeský krajORP:ČernošiceObec:Jesenice
Provozovatel:ČHMÚ Praha
Centrum automatizovaného sběru dat:CPP ČHMÚ Praha
Staničení:27.1[km]Číslo hydrologického pořadí:1-12-01-0140-0-00
Plocha povodí:11.167[km2]Zeměpisné souřadnice:14.5412872 v.d.   49.9698385 s.š.
Nula vodočtu:328.05[m n. m.]Procento plochy povodí toku:
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)450.801Kocanda - Průhonice
2.SPA (pohotovost)601.19Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)751.89
Průměrný roční stav:24[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:0.0197[m3s-1][m3s-1]0.954.396.412.716.2
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.
 II.
 III.
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
  
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu:
Mapa v měřítku 1:50 000:
 
209a[ Generováno : 16.04.2024]