PDF evidenčního listu ke stažení

Evidenční list hlásného profilu č.219
Stanice kategorie : A

Tok:OdravaStanice:VD Jesenice
Kraj:Karlovarský krajORP:ChebObec:Odrava
Provozovatel:Povodí Ohře Chomutov
Centrum automatizovaného sběru dat:VHD Povodí Ohře Chomutov
Staničení:2.4[km]Číslo hydrologického pořadí:1-13-01-0660-2-00
Plocha povodí:411.6[km2]Zeměpisné souřadnice:12.4749072 v.d.   50.0899935 s.š.
Nula vodočtu:420.6[m n. m.]Procento plochy povodí toku:82.1
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)13015.2státní hranice - ústí do Ohře
2.SPA (pohotovost)14017.4Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)17024.8
Průměrný roční stav:64[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:2.7[m3s-1][m3s-1]23.353.669.8116139
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
Povodí Ohře Chomutov II.4 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
KrÚ Karlovarského kraje725050014, 736650204, fax 353502238
OPIS HZS Karlovarského kraje950370112-115, 950370118
MěÚ Cheb774139103MěÚ Sokolov
RPP ČHMÚ Ústí nad Labem472706046
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
24810.07.1954
22804.08.1955
18806.06.1984
14109.05.1978
13902.07.1975
13628.07.1981
  
  
[cm]XII. - IV.
22815.02.1957
22601.04.1952
21010.03.1956
14931.03.1988
14712.04.1987
13421.12.1993
13205.01.1982
12201.03.1990
Popis umístění profilu:
pod hrází VD, levý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000:
 
219[ Generováno : 05.06.2023]