PDF evidenčního listu ke stažení

Evidenční list operativního profilu
Stanice kategorie : B

Tok:Velká HanáStanice:Vrchoslavice
Kraj:Olomoucký krajORP:ProstějovObec:Němčice nad Hanou
Provozovatel:Povodí Moravy Brno
Centrum automatizovaného sběru dat:VHD Povodí Moravy Brno
Staničení:11.4[km]Číslo hydrologického pořadí:4-12-02-0580-0-00
Plocha povodí:[km2]Zeměpisné souřadnice:17.2187255 v.d.   49.334774 s.š.
Nula vodočtu:197.71[m n. m.]Procento plochy povodí toku:90
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]
Sucho
1.SPA (bdělost)170
2.SPA (pohotovost)220
3.SPA (ohrožení)260
3.SPA (extrémní povodeň)
Průměrný roční stav:[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:[m3s-1][m3s-1]
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
  
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu:
Limnigrafická stanice na levém břehu cca 30 m pod silničním mostem Vrchoslavice-Němčice nad Hanou
Mapa v měřítku 1:50 000:
 
Vrchoslavice[ Generováno : 26.02.2024]