PDF evidenčního listu ke stažení

Evidenční list operativního profilu
Stanice kategorie : B

Tok:JevišovkaStanice:Plaveč
Kraj:Jihomoravský krajORP:ZnojmoObec:Plaveč
Provozovatel:Povodí Moravy Brno
Centrum automatizovaného sběru dat:VHD Povodí Moravy Brno
Staničení:38.2[km]Číslo hydrologického pořadí:4-14-03-0270-0-00
Plocha povodí:[km2]Zeměpisné souřadnice:16.075968 v.d.   48.93083 s.š.
Nula vodočtu:232.98[m n. m.]Procento plochy povodí toku:46.5
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]
Sucho
1.SPA (bdělost)110
2.SPA (pohotovost)135
3.SPA (ohrožení)160
3.SPA (extrémní povodeň)
Průměrný roční stav:[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:[m3s-1][m3s-1]
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
  
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu:
Limnigrafická stanice na pravém břehu cca 250 m nad silničním mostem v obci
Mapa v měřítku 1:50 000:
 
Plaveč[ Generováno : 06.06.2023]