Hlásná a předpovědní povodňová služba
Český hydrometeorologický ústav

Indikátor přívalových povodní (Flash Flood Indicator)

Aktuální srážky

Aktuální srážky - Data pozemních srážkoměrů

Indikátor přívalových povodní - mapová aplikace (odkaz na starší verzi aplikace zde)

Indikátor přívalových povodní - informační leták

Ukazatel nasycení reprezentuje odhad aktuální nasycenosti území vodou k 6. hodině UTC. Je odvozován v denním kroku pomocí jednoduchého modelu bilance srážek, odtoku a evapotranspirace. Vysoká nasycenost představuje potenciální riziko zvýšeného povrchového odtoku při výskytu intenzivních srážek. S klesající nasyceností území roste infiltrační schopnost půdy, a tím se riziko významnějšího povrchového odtoku zmenšuje.
Ukazatel nasycení území neslouží jako indikátor stavu sucha.
Po kliknutí do mapy se zobrazí aktuální nasycenost pro danou lokalitu včetně data posledního výpočtu.

Zobrazovaný přehled - Ukazatel nasycení

APLIKACE JE PROVOZOVÁNA POUZE V KONVEKTIVNÍ SEZÓNĚ (DUBEN - ŘÍJEN)

Ukazatel nasycení

Suma srážek za 1h

Suma srážek za 3h

Suma srážek za 6h

Souhrnné riziko přívalové povodně

Legenda

  velmi slabé nasycení
  slabé nasycení
  nasycení na RVK*
  silné nasycení
  velmi silné nasycení
  extrémně silné nasycení