Hlásná a předpovědní povodňová služba

Detail stanice Hradec Králové

Tisk stránky
Export detailu stanice do PDF souboru

 
Tok Labe
Název stanice Hradec Králové
Kategorie B
Povodí III. řádu 1-03-01
Obec s rozšířenou působností Hradec Králové
Provozovatel Magistrát města Hradce Králové
Limity pro stupně povodňové aktivity
1. Stupeň H = 200 [cm] 1. SPA (bdělost)
2. Stupeň H = 300 [cm] 2. SPA (pohotovost)
3. Stupeň H = 350 [cm] 3. SPA (ohrožení)
3. Stupeň H = nestanoveno 3. SPA (extrémní povodeň)
Sucho H = nestanoveno Sucho

Platnost SPA pro úsek toku / Kritické místo
Hradec Králové - hranice okresu
Evidenční list hlásného profilu Hradec Králové
Měřená a předpovídaná data v rozsahu zobrazených grafů
 
Komentář hydrologa
Neautomatizovaný hlásný profil kategorie B
 
Datum a čas Stav [cm] Průtok [m3s-1] Teplota [°C]