Evidenční list hlásného profilu č.261a Stanice kategorie : A

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:SmědáStanice:Frýdlant
Kraj:Liberecký krajORP:FrýdlantObec:Frýdlant
Provozovatel:ČHMÚ Ústí nad Labem
Centrum automatizovaného sběru dat:RPP ČHMÚ Ústí nad Labem
Staničení:24.7[km]Číslo hydrologického pořadí:2-04-10-019
Plocha povodí:132.54[km2]Zeměpisné souřadnice:15,0770387 v.d.   50,9204887 s.š.
Nula vodočtu:287.05[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)13060.25město Frýdlant
2.SPA (pohotovost)15075.872Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)16083.754
Průměrný roční stav:28[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:3.18[m3s-1][m3s-1]48.5124167292357
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.2x denně
 II.3x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
40507.08.2010
26112.08.2002
20718.07.1981
18623.06.1992
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
lávka pro pěší v centru města, pravý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
261a[ Generováno : 16.01.2021 ]