Evidenční list hlásného profilu č.376 Stanice kategorie : B

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:SvitavaStanice:Rozhraní
Kraj:Pardubický krajORP:SvitavyObec:Rozhraní
Provozovatel:ČHMÚ Brno
Centrum automatizovaného sběru dat:ČHMÚ Brno
Staničení:69.15[km]Číslo hydrologického pořadí:4-15-02-013
Plocha povodí:227.1[km2]Zeměpisné souřadnice:16,5318341 v.d.   49,6008562 s.š.
Nula vodočtu:354.15[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:20
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)907.167Březová - Letovice
2.SPA (pohotovost)12012.372Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)15018.733
Průměrný roční stav:36[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:0.712[m3s-1][m3s-1]6.312174056
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
OÚ Rozhraní II.4 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
MěÚ SvitavyMěÚ Boskovice
VHD Povodí Moravy Brno541 211 737, 541 637 250RPP ČHMÚ Ostrava
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
24808.07.1997
20226.08.1938
14728.10.1930
13511.06.1939
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
15429.03.2006
24101.03.1937
20020.03.1947
18814.03.1940
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
nad mostem v Rozhraní, pravý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
376[ Generováno : 16.01.2021 ]