Evidenční list hlásného profilu č.381 Stanice kategorie : B

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:LitavaStanice:Brankovice
Kraj:Jihomoravský krajORP:BučoviceObec:Brankovice
Provozovatel:ČHMÚ Brno
Centrum automatizovaného sběru dat:ČHMÚ Brno
Staničení:45.7[km]Číslo hydrologického pořadí:4-15-03-036
Plocha povodí:71.98[km2]Zeměpisné souřadnice:17,1347022 v.d.   49,1535368 s.š.
Nula vodočtu:243.43[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:9.1
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)1304.893Brankovice - Slavkov
2.SPA (pohotovost)1607.997Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)20012.623
Průměrný roční stav:23[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:0.122[m3s-1][m3s-1]410.5142531
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
 II.4 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
23621.06.1964
22414.07.1974
22008.06.1971
18421.07.1965
18212.08.1986
26602.06.2010
  
  
[cm]XII. - IV.
17529.03.2006
24012.03.1963
21623.03.1970
20305.03.1962
14615.03.1965
  
  
  
Popis umístění profilu :
pod mostem, levý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
381[ Generováno : 16.01.2021 ]