Evidenční list hlásného profilu č.382 Stanice kategorie : B

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:LitavaStanice:Rychmanov
Kraj:Jihomoravský krajORP:ŠlapaniceObec:Újezd u Brna
Provozovatel:ČHMÚ Brno
Centrum automatizovaného sběru dat:ČHMÚ Brno
Staničení:13.6[km]Číslo hydrologického pořadí:4-15-03-089
Plocha povodí:496.42[km2]Zeměpisné souřadnice:16,7625433 v.d.   49,1038154 s.š.
Nula vodočtu:187.23[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:63
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)25024.426Slavkov - ústí toku
2.SPA (pohotovost)30033.013Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)35043.408
Průměrný roční stav:58[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:1.02[m3s-1][m3s-1]1124314957
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
 II.4 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
28914.05.1962
28823.05.1960
28703.07.1954
26021.06.1957
31802.06.2010
  
  
  
[cm]XII. - IV.
25630.03.2006
38512.03.1963
30906.03.1962
27704.03.1956
25510.02.1961
  
  
  
Poznámka :
?neposlali
Popis umístění profilu :
pod mostem, levý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
382[ Generováno : 16.01.2021 ]