Evidenční list hlásného profilu č.273 Stanice kategorie : A

Tok:OpavaStanice:Opava
Kraj:Moravskoslezský krajORP:OpavaObec:Opava
Provozovatel:ČHMÚ Ostrava
Centrum automatizovaného sběru dat:RPP ČHMÚ Ostrava, VHD Povodí Odry Ostrava
Staničení:35.4[km]Číslo hydrologického pořadí:2-02-01-0890
Plocha povodí:928.54[km2]Zeměpisné souřadnice:17,9229688 v.d.   49,9351433 s.š.
Nula vodočtu:242.32[m n. m.]Procento plochy povodí toku:44.5
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)25058.593Krnov - Opava
2.SPA (pohotovost)30088.444Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)350139.266
Průměrný roční stav:127[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:6.41[m3s-1][m3s-1]45.6124171312388
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.2 x denně
 II.3 x denně
 III.5 x denně
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
46007.07.1997
41307.09.2007
37714.10.2020
37414.05.1996
36803.08.1977
35512.06.1965
31202.07.1975
30802.06.2010
[cm]XII. - IV.
30719.03.2005
28929.03.2006
24507.01.1982
22817.03.1965
21627.02.2010
21308.03.1979
20913.03.1963
20621.03.1947
Poznámka :
stanice v rekonstrukci, data budou upřesněna
Popis umístění profilu :
naproti budovy závodu Povodí Odry, pravý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
273[ Generováno : 12.06.2021 ]