Evidenční list hlásného profilu č.287 Stanice kategorie : A

Tok:OstraviceStanice:Ostrava
Kraj:Moravskoslezský krajORP:OstravaObec:Ostrava
Provozovatel:ČHMÚ Ostrava
Centrum automatizovaného sběru dat:RPP ČHMÚ Ostrava, VHD Povodí Odry Ostrava
Staničení:2.9[km]Číslo hydrologického pořadí:2-03-01-0830
Plocha povodí:820.02[km2]Zeměpisné souřadnice:18,2937543 v.d.   49,846892 s.š.
Nula vodočtu:201.87[m n. m.]Procento plochy povodí toku:99
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)290181.66soutok s Olešnou - ústí do Odry
2.SPA (pohotovost)400372.493Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)530660.439
Průměrný roční stav:93[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:12.5[m3s-1][m3s-1]1864315659361120
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
 II.2 x denně
 III.min. 3 x denně
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
65009.07.1997
57817.05.2010
53522.08.1972
51509.08.1985
49808.09.1996
48120.05.1940
47811.05.1951
47520.07.1949
[cm]XII. - IV.
32920.01.1974
32329.03.2006
28630.04.1953
28509.03.1959
28303.02.1967
26014.03.1940
26018.04.1994
25218.04.1944
Popis umístění profilu :
u domova důchodců na Kamenci, pravý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
287[ Generováno : 12.06.2021 ]