Evidenční list hlásného profilu č.275 Stanice kategorie : B

Tok:Černý potokStanice:Mezina
Kraj:Moravskoslezský krajORP:BruntálObec:Mezina
Provozovatel:ČHMÚ Ostrava
Centrum automatizovaného sběru dat:RPP ČHMÚ Ostrava, VHD Povodí Odry Ostrava
Staničení:4.4[km]Číslo hydrologického pořadí:2-02-02-0480
Plocha povodí:92.14[km2]Zeměpisné souřadnice:17,4905206 v.d.   49,9560168 s.š.
Nula vodočtu:497.99[m n. m.]Procento plochy povodí toku:90
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)15010.596Bruntál - ústí do Moravice
2.SPA (pohotovost)17016.224Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)20027.08
Průměrný roční stav:102[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:0.842[m3s-1][m3s-1]12.93039.365.278.2
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
 II.2 x denně
 III.min. 3 x denně
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
26413.05.1996
24508.07.1997
20720.07.2001
15311.06.1993
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
18326.02.1997
18331.03.2006
17319.03.2005
16807.04.1996
16530.01.1995
16125.03.1992
15918.03.1993
15910.03.2000
Popis umístění profilu :
pod silničním mostem silnice Bruntál - Razová, pravý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
275[ Generováno : 12.06.2021 ]