Evidenční list operativního profilu Stanice kategorie : C

Tok:Kočovský potokStanice:Valšov
Kraj:Moravskoslezský krajORP:BruntálObec:Valšov
Provozovatel:ČHMÚ Ostrava
Centrum automatizovaného sběru dat:RPP ČHMÚ Ostrava, VHD Povodí Odry Ostrava
Staničení:0.1[km]Číslo hydrologického pořadí:2-02-02-0320
Plocha povodí:49.22[km2]Zeměpisné souřadnice:17,4508766 v.d.   49,9248705 s.š.
Nula vodočtu:498.95[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:100
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]
Sucho90.01
1.SPA (bdělost)707.194
2.SPA (pohotovost)9012.577
3.SPA (ohrožení)12023.413
3.SPA (extrémní povodeň)14837.1
Průměrný roční stav:30[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:0.377[m3s-1][m3s-1]8.3418.223.337.144
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
  
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu