Hlásná a předpovědní povodňová služba
Český hydrometeorologický ústav

Detail objektu podzemních vod Vilsnice


Název objektu Vilsnice
Číslo hydrologického pořadí 1-14-02-0230-0-00
Databankové číslo VP8500
Typ objektu hluboký vrt
Obec Děčín
Katastr Vilsnice
Hydrogeologický rajón
Nadmořská výška odměrného bodu 160.35 [m n. m.]
Hloubka objektu [m]
Pobočka ČHMÚ Ústí nad Labem
zobrazený datový rozsah

Měřená data

datum a čas stav hladina [m n. m.]
30.11.2021 06:00
 
aktuální stav ::: záznamy křivek překročení nejsou k dispozici
176.93
29.11.2021 06:00
 
aktuální stav ::: záznamy křivek překročení nejsou k dispozici
176.99
28.11.2021 06:00
 
aktuální stav ::: záznamy křivek překročení nejsou k dispozici
177.02
27.11.2021 06:00
 
aktuální stav ::: záznamy křivek překročení nejsou k dispozici
177.05
26.11.2021 06:00
 
aktuální stav ::: záznamy křivek překročení nejsou k dispozici
176.99
25.11.2021 06:00
 
aktuální stav ::: záznamy křivek překročení nejsou k dispozici
176.94
24.11.2021 06:00
 
aktuální stav ::: záznamy křivek překročení nejsou k dispozici
176.85