Hlásná a předpovědní povodňová služba
Český hydrometeorologický ústav

Detail objektu podzemních vod Mařenice


Název objektu Mařenice
Číslo hydrologického pořadí 1-14-03-0390-0-00
Databankové číslo VP8476
Typ objektu hluboký vrt
Obec Mařenice
Katastr Mařenice
Hydrogeologický rajón
Nadmořská výška odměrného bodu 426.79 [m n. m.]
Hloubka objektu [m]
Pobočka ČHMÚ Ústí nad Labem
zobrazený datový rozsah

Měřená data

datum a čas stav hladina [m n. m.]
30.11.2021 06:00
 
aktuální stav ::: záznamy křivek překročení nejsou k dispozici
391.03
29.11.2021 06:00
 
aktuální stav ::: záznamy křivek překročení nejsou k dispozici
391.04
28.11.2021 06:00
 
aktuální stav ::: záznamy křivek překročení nejsou k dispozici
391.05
27.11.2021 06:00
 
aktuální stav ::: záznamy křivek překročení nejsou k dispozici
391.1
26.11.2021 06:00
 
aktuální stav ::: záznamy křivek překročení nejsou k dispozici
391.1
25.11.2021 06:00
 
aktuální stav ::: záznamy křivek překročení nejsou k dispozici
391.11
24.11.2021 06:00
 
aktuální stav ::: záznamy křivek překročení nejsou k dispozici
391.05