Hlásná a předpovědní povodňová služba
Český hydrometeorologický ústav

Detail objektu podzemních vod Křenov


Název objektu Křenov
Číslo hydrologického pořadí 4-10-02-0660-0-00
Databankové číslo VB9534
Typ objektu hluboký vrt
Obec Křenov
Katastr Křenov
Hydrogeologický rajón
Nadmořská výška odměrného bodu 429.54 [m n. m.]
Hloubka objektu [m]
Pobočka ČHMÚ Ostrava
zobrazený datový rozsah

Měřená data

datum a čas stav hladina [m n. m.]
30.11.2021 06:00
 
aktuální stav ::: záznamy křivek překročení nejsou k dispozici
419.14
29.11.2021 06:00
 
aktuální stav ::: záznamy křivek překročení nejsou k dispozici
419.17
28.11.2021 06:00
 
aktuální stav ::: záznamy křivek překročení nejsou k dispozici
419.19
27.11.2021 06:00
 
aktuální stav ::: záznamy křivek překročení nejsou k dispozici
419.22
26.11.2021 06:00
 
aktuální stav ::: záznamy křivek překročení nejsou k dispozici
419.23
25.11.2021 06:00
 
aktuální stav ::: záznamy křivek překročení nejsou k dispozici
419.22
24.11.2021 06:00
 
aktuální stav ::: záznamy křivek překročení nejsou k dispozici
419.22