Hlásná a předpovědní povodňová služba
Český hydrometeorologický ústav

Detail objektu podzemních vod Svatava


Název objektu Svatava
Číslo hydrologického pořadí 1-13-01-1230-0-00
Databankové číslo VP8304
Typ objektu hluboký vrt
Obec Svatava
Katastr Svatava
Hydrogeologický rajón
Nadmořská výška odměrného bodu 434.59 [m n. m.]
Hloubka objektu [m]
Pobočka ČHMÚ Plzeň
zobrazený datový rozsah

Měřená data

datum a čas stav hladina [m n. m.]
01.12.2021 06:00
 
aktuální stav ::: záznamy křivek překročení nejsou k dispozici
400.69
30.11.2021 06:00
 
aktuální stav ::: záznamy křivek překročení nejsou k dispozici
400.68
29.11.2021 06:00
 
aktuální stav ::: záznamy křivek překročení nejsou k dispozici
400.71
28.11.2021 06:00
 
aktuální stav ::: záznamy křivek překročení nejsou k dispozici
400.72
27.11.2021 06:00
 
aktuální stav ::: záznamy křivek překročení nejsou k dispozici
400.74
26.11.2021 06:00
 
aktuální stav ::: záznamy křivek překročení nejsou k dispozici
400.74
25.11.2021 06:00
 
aktuální stav ::: záznamy křivek překročení nejsou k dispozici
400.74