Hlásná a předpovědní povodňová služba
Český hydrometeorologický ústav

Detail objektu podzemních vod Buzice


Název objektu Buzice
Číslo hydrologického pořadí 1-08-04-0210-0-00
Databankové číslo VP1127
Typ objektu mělký vrt
Obec Buzice
Katastr Buzice
Hydrogeologický rajón
Nadmořská výška odměrného bodu 425.57 [m n. m.]
Hloubka objektu [m]
Pobočka ČHMÚ České Budějovice
zobrazený datový rozsah