Hlásná a předpovědní povodňová služba
Český hydrometeorologický ústav

Detail objektu podzemních vod Kostelec nad Orlicí, Zdelov


Název objektu Kostelec nad Orlicí, Zdelov
Číslo hydrologického pořadí 1-02-01-0910-0-00
Databankové číslo VP7208
Typ objektu hluboký vrt
Obec Kostelec nad Orlicí
Katastr Kostelec nad Orlicí
Hydrogeologický rajón
Nadmořská výška odměrného bodu 275.59 [m n. m.]
Hloubka objektu [m]
Pobočka ČHMÚ Hradec Králové
zobrazený datový rozsah