Hlásná a předpovědní povodňová služba
Český hydrometeorologický ústav

Detail objektu podzemních vod Jenčice


Název objektu Jenčice
Číslo hydrologického pořadí 1-13-05-0050-0-00
Databankové číslo VP8313
Typ objektu hluboký vrt
Obec Jenčice
Katastr Jenčice
Hydrogeologický rajón
Nadmořská výška odměrného bodu 199.14 [m n. m.]
Hloubka objektu [m]
Pobočka ČHMÚ Ústí nad Labem
zobrazený datový rozsah

Měřená data

datum a čas stav hladina [m n. m.]
30.11.2021 06:00
 
aktuální stav ::: záznamy křivek překročení nejsou k dispozici
176.54
29.11.2021 06:00
 
aktuální stav ::: záznamy křivek překročení nejsou k dispozici
176.53
28.11.2021 06:00
 
aktuální stav ::: záznamy křivek překročení nejsou k dispozici
176.55
27.11.2021 06:00
 
aktuální stav ::: záznamy křivek překročení nejsou k dispozici
176.56
26.11.2021 06:00
 
aktuální stav ::: záznamy křivek překročení nejsou k dispozici
176.56
25.11.2021 06:00
 
aktuální stav ::: záznamy křivek překročení nejsou k dispozici
176.57
24.11.2021 06:00
 
aktuální stav ::: záznamy křivek překročení nejsou k dispozici
176.54